Inlägg

Helgonbladet sommar 2020

Helgonbladet sommar 2020Efter årsstämmanUnder den årliga föreningsstämman som ägde rum den 4 juni 2020 valdes en styrelse för kommande period. Styrelsen består av:  Ordförande
 Tony Lorentsson Vice ordförande Ingrid Hedberg Sekreterare Veerle Wydhooge Ledarmot Kurt Carlsson Ledarmot Bo Palmblad Ledarmot Peter Larsson
Kontaktuppgifterna kommer är uppdaterade på hemsidan.För mer information om vad som beslutades under stämman finns nu protokollet att tillgå på HSB portalen samt på vår hemsida www.helgonabacken.se under fliken Dokument.Styrelsen har på stämman fått frågor om att förtydliga några punkter, bland annat några poster på årsredovisningen. Vi återkommer med svar efter sommaren.Vi har också fått i uppdrag från stämman att tillsätta en tredje person till valberedningen.Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda. Känner du att det här kan vara något för dig? Hör då gärna av dig till styrelsen.ÖvrigtTänk p…

Inbjudan & Poströst

Idag delas inbjudan till stämma samt poströstningen ut i brevlådorna.

Helgonabladet maj 2020

Årsstämma 2020 På grund av att stämmoordföranden har förhinder den 2 juni 2020 har styrelsen beslutat att flytta årsstämman till nytt datum: torsdag 4 juni 2020 kl. 18.30 i kvartersgården För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma. Styrelsen har därför beslutat att man även kommer att kunna rösta genom poströstning. Info och formulär kommer inom kort. Ommålningsprojektet Vi har regelbundna byggmöten och än så länge har det inte kommit fram några avvikelser mot tidsplanen. Prata gärna med målarna eller snickaren om ni är osäkra över vad som behövs tas bort, de är behjälpliga. Tänk bara på att åtgärda/ta bort det ni själva kan då det inte ingår i kostnaden och i så fall är tillkommande kostnader för föreningen. Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Helgonabacken

Helgonabladet maj 2020

Årsstämma 2020 På grund av att stämmoordföranden har förhinder den 2 juni 2020 har styrelsen beslutat att flytta årsstämman till nytt datum: torsdag 4 juni 2020 kl. 18.30 i kvartersgården För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma. Styrelsen har därför beslutat att man även kommer att kunna rösta genom poströstning. Info och formulär kommer inom kort. Ommålningsprojektet Vi har regelbundna byggmöten och än så länge har det inte kommit fram några avvikelser mot tidsplanen. Prata gärna med målarna eller snickaren om ni är osäkra över vad som behövs tas bort, de är behjälpliga. Tänk bara på att åtgärda/ta bort det ni själva kan då det inte ingår i kostnaden och i så fall är tillkommande kostnader för föreningen. Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Helgonabacken

Helgonabladet april 2020

Bild
Helgonabladet april 2020
Årsstämma 2020 HSB Göteborg har rekommenderat alla bostadsrättsföreningarna att skjuta på föreningsstämmorna till slutet av maj eller början av juni. På styrelsemötet den 31 mars 2020 har styrelsen därför beslutat om att flytta årsstämman till nytt datum: tisdag 2 juni 2020kl. 18.30 i kvartersgården
Vi ber att endast en person per hushåll kommer till stämman så att vi kan sitta lite glest och minska eventuella smittorisker.
Lokaluthyrning under vecka 14-42 Under vecka 14-42 (när målararbetet pågår) kommer det inte vara möjligt att hyra föreningslokalen på grund av att hantverkare behöver vår lokal som ombytes- lunchrum och även förvarar material där. Däremot går det bra att boka övernattningsrummet. Man har då också tillgång till kök (via sovrummet) och en toalett. Styrelsen har beslutat att sänka kostnaden för övernattning till 50 kr per natt under de veckorna.
Vårrustardag Blir den 9 maj 2020, vi träffas kl. 10 vid kvartersgården. Mer info följer.
Ommålningsprojektet Denn…

I morgon påbörjas målningen.

Hej, I morgon 30/3 börjar målningsarbetet här på området. Nu första veckan kommer de att börja med att byta ut skadade och ruttna brädor på garagen och sedan fortsätta med att sätta upp ställningar på den första längan, den nordöstra byggnaden närmast den övre parkeringen (Husnummer 17-25).
Under tiden kommer arbetarna att behöva nyttja vardagsrummet i vår gemensamma lokal. Exakt hur vi skall lösa det med uthyrningar under tiden kommer vi att avhandla på vårt möte nu på tisdag.
Mer information kommer löpande från entreprenören samt styrelsen.
//Styrelsen

Helgonabladet Mars 2020

Ommålningsprojektet Vi har nu i samråd med representanter från HSB bestämt oss för en entrepenör för ommålningsprojektet i vår.
Själva arbetet kommer att starta i slutet av mars/början av april.
Mer information kommer under mars efter första byggmötet.
Årsstämma 2020
13 maj 2020 kl. 18.30 i kvartersgården.
Kallelse och årsberättelse kommer senare.
Motioner till årsstämman lämnas senast den 31 mars 2020 i kvartergårdens brevlåda eller via epost: styrelsen@helgonabacken.se

Känner du att du vill vara med och påverka styrelsens arbete?

Kontakta då vår valberedning Lennart Andersson, Karin-Ida Ström eller Kristoffer Djordjevic. Lennart Andersson: 0708-365095
Karin-Ida Ström: 0303-59171
Kristoffer Djordjevic: 0707- 920949

Kommande styrelsemöten
31 mars 2020
27 april 2020

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Helgonabacken