Inlägg

  Helgonabladet mars - april 2021   Vårrustardag Den 8 maj blir det årets vårrustardag. Mer info följer men om ni har egna förslag på saker att göra kan ni skicka ett mail till styrelsen@helgonabacken.se   Styrelsens digitala brevlåda Styrelsen har uppdaterat rutinerna för hantering av e-post. Vi kollar vår digitala brevlåda en gång per vecka. Ni som har mailat oss får då en bekräftelse på att vi har tagit emot er e-post. Efter nästkommande styrelsemöte får ni svar eller återkoppling. Om man har mer brådskande frågor eller ärenden kan ni hitta styrelsens kontaktuppgifter i bopärmen samt på anslagstavlorna.    Viktiga datum 19 april 2021: styrelsemöte 8 maj 2021: vårrustardag 19 maj 2021: årsstämma, mer info följer   Med vänlig hälsning,  Styrelsen Helgonabacken

Helgonabladet januari 2021

Motorvärmare Vi vill be alla testa sina motorvärmare så att eventuella fel kan anmälas innan garantiperioden går ut. Vi ber er att sätta in instruktionerna till motorvärmaren i bopärmen. Alla har även fått en extra nyckel. Soprum Vi vill återigen påpeka att det slängs mängder med felaktigt sorterat material. Föreningens soprum ska inte användas till sådant som ska till återvinningscentralen. Laddstationer för el- eller hybridbil På årsstämman fick styrelsen uppdraget att undersöka möjligheterna till parkeringsplatser för el- och hybridbil. Vi vill börja med att inventera behovet. Vi ber att fylla i och lämna in enkäten i kvartersgårdens brevlåda senast den 6 mars 2021. Årsstämman Årsstämman hålls den 19 maj 2021. Mer info om praktiskt upplägg kommer senare. Med stor sannolikhet blir det även i år en poströstning. Motioner till årsstämman ska lämnas in senast den 31 mars 2021. Ni kan skicka motioner till styrelsen@helgonabacken.se eller lägga i kvartersgårdens brevlåda. Komm

Viktig information gällande garagen!

Det kommer att genomföras en del uppfräschning av de bakre innerväggarna i samtliga garage. Denna åtgärd tillsammans med tätning i mötet mellan tak och vägg hoppas vi kommer eliminera den fuktproblematik vi haft i garagen. Vi kommer även att byta ut motorvärmaruttagen till nya digitala då de gamla ändå måste monteras ned. Arbetet kommer att börja måndagen 12/10 med garagen på den övre parkeringen. Dessa räknar vi med är klara under veckan. Arbetet kommer sedan att fortsätta med garagelängan i samma byggnad som soprummet och föreningens förråd. Arbetet på denna länga räknar entreprenören med kommer att genomföras mellan måndag 19/10 och fredag 23/10. Den sista längan kan inte entreprenören ge ett exakt datum på, men preliminärt drar arbetet igång måndag 26/10 och fortgår under den veckan. Då det är ett par veckor dit så är datumet något osäkert och beror på hur arbetet fortgår med de andra längorna. Vi återkommer med mer information till de med garage i denna länga innan arbetet drar ig

Helgonabladet augusti 2020

Höstrustardag Lördag den 10 oktober är det återigen dags för rustardag.  Vi samlas vid kvartersgården klockan 10.00. Styrelsen bjuder som vanligt på någon form av förtäring. Mer info kommer senare. Ommålningsprojektet Projektet löper på enligt tidsplan. Sophantering Vi vill påminna om att våra soprum endast är avsedda för: •  Hushållsavfall •  Tidningsp apper •  Pappersförpackning ar •  Plast •  Metall •  Glas •  Ljuskällor Övrigt avfall ska lämnas på återvinningscentralen . Munkegärde återvinningscentral , öp pettider •  Måndag 11:00-19:00 •  Tisdag 11:00-19:00 •  Onsdag 11:00-19:00 •  Torsdag 11:00–19:00 •  Fredag 8:00–16:00 •  Lördag 9:00–15:00 •  Söndag 10:00–15:00   Parkeringstillstånd besöksparkering Inom kort kommer att vi att dela ut nya parkerings tillstånd  till besöksparkering arna , två per hushåll. När de nya   parkeringstillstånden   har delats ut kommer de nuvarande parkerings tillstånden   att bli ogiltiga. Kommande styrelsemöten 21 september 19 oktober 23 november 14 d

Helgonbladet sommar 2020

Helgonbladet sommar 2020 Efter årsstämman Under den årliga föreningsstämman som ägde rum den 4 juni 2020 valdes en styrelse för kommande period. Styrelsen består av:  Ordförande  Tony Lorentsson  Vice ordförande  Ingrid Hedberg  Sekreterare  Veerle Wydhooge  Ledarmot  Kurt Carlsson  Ledarmot  Bo Palmblad  Ledarmot  Peter Larsson Kontaktuppgifterna kommer är uppdaterade på hemsidan. För mer information om vad som beslutades under stämman finns nu protokollet att tillgå på HSB portalen samt på vår hemsida www.helgonabacken.se under fliken Dokument. Styrelsen har på stämman fått frågor om att förtydliga några punkter, bland annat några poster på årsredovisningen. Vi återkommer med svar efter sommaren. Vi har också fått i uppdrag från stämman att tillsätta en tredje person till valberedningen. Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda. Känner du att det här kan vara något för dig? Hör då gärna av dig till styrel

Inbjudan & Poströst

Idag delas inbjudan till stämma samt poströstningen ut i brevlådorna.

Helgonabladet maj 2020

Årsstämma 2020 På grund av att stämmoordföranden har förhinder den 2 juni 2020 har styrelsen beslutat att flytta årsstämman till nytt datum: torsdag 4 juni 2020 kl. 18.30 i kvartersgården För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma. Styrelsen har därför beslutat att man även kommer att kunna rösta genom poströstning. Info och formulär kommer inom kort. Ommålningsprojektet Vi har regelbundna byggmöten och än så länge har det inte kommit fram några avvikelser mot tidsplanen. Prata gärna med målarna eller snickaren om ni är osäkra över vad som behövs tas bort, de är behjälpliga. Tänk bara på att åtgärda/ta bort det ni själva kan då det inte ingår i kostnaden och i så fall är tillkommande kostnader för föreningen. Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Helgonabacken